Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Adı soyadı
Görevi
Kemal TEMEL
Başkan
Av. Yunus FİDAN Başkan Yardımcısı
Ahmet Sadık TERCAN Muhasib Veznedar
Av. Emrah OK Katip
Mehmet ÇAKMAK Üye