Kurumsal Değerlerimiz

Sürdürülebilirlik

Ulusal ve uluslararası insani sorun ve krizlerin çözümünde var olan yardım kaynaklarımızın etkin ve kalkınma odaklı kullanılmasını, kısa süreli insani yardımlar yerine, doğaya ve çevreye zarar vermeyen, bölgesel kalkınma projelerini desteklemeyi anlıyoruz.

İnsan Odaklı Olmak

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz tüm insani yardım ve insani destek faaliyetlerinde herhangi bir kurum, kuruluş, grup ya da topluluk önceliklerini değil ihtiyaç sahibi bireyler üzerine odaklanmayı anlıyoruz.

Vefalı olmak

Maddi değerlerin yanında kültürümüzün bir parçası olan manevi değerlerimize de önem veriyoruz. Bu konuda gereken her durumda birbirimizin yanında olmayı ve insanın arkasında durmayı anlıyoruz.

Güvenilirlik

Hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çalışmayı, toplum çıkarlarına ters düşen tutum ve davranışlardan kaçınmayı, işbirliği yapacağımız ya da bağış kabul ettiğimiz kişi ya da kurumların toplum çıkarlarına ters düsen tutum ve davranışlarda bulunmamasına, gönüllü destekçilerimiz ile uzun süreli, karşılık güven ve saygıya dayanan ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz.

Şeffaflık

Bağışçılarımız, gönüllü destekçilerimiz ve ihtiyaç sahibi bireylerle olan ilişkilerimizde açıklık ilkesine göre hareket etmeyi ve faaliyetlerimizden kamuoyunu bilgilendirmeyi anlıyoruz.