Hakkımızda

Dünyanın sorumluluk alarak değişebileceğine inanan İLA Derneği, küçük dokunuşların, büyük değişimleri önünü açtığının bilinci içerisinde Türkiye ve yurtdışında, olağan ve olağanüstü hallerde eğitim, barınma, gıda ve sağlık gibi her türlü insani ihtiyaçları karşılamak, toplumların kültür ve sosyal gelişimine yardımcı olmak; kültürlerarası kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

Derneğimizin amaç edindiği tüm yardım ve projeler dünya üzerinde dil, din, renk, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesi kapsar,

Anayasamızın öngördüğü esaslar çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek için çalışır,

Derneğimiz, dünya üzerindeki açlık, susuzluk, kuraklık, deprem, yangın, sel gibi küresel insani kriz ve sorunların çözümünde aktif rol alarak yardıma muhtaç tüm insanlara kaynakları doğrultusunda insani yardım ve desteklerde bulunur.

Gönüllü bireylerin faaliyetleriyle başlayan ve 2014 yılında kurumsallaşan derneğimizin bu çalışmaları, Türkiye’den sizlerin destekleriyle günümüzde 3 kıtada 24 ülkeye ulaşmıştır.