Faaliyet Sürecimiz

  • İnsan odaklılık, sürdürülebilirlik ve şeffaflık olan değerlerimizi sosyal adalet ve küresel sorumluluk ilkesiyle bir araya getirerek harekete geçiyoruz.
  • Kaynaklarımızın büyük bir bölümünü bizlerle aynı sorumluluğu paylaşan gönüllü bireylerin inisiyatifleriyle sağlıyoruz.
  • Yardım yapacağımız bölgeleri insani kriz ve sorunlardaki önceliklere göre belirliyoruz.