Çalışma Prensiplerimiz

Şeffaflık İlkesi

Faaliyetlerimizi, başta anayasamız, insan hakları evrensel beyannamesi, Avrupa İnsan hakları sözleşmesi ve Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde dünya üzerindeki tüm insani sorun, risk ve krizlerin çözümü için çalışıyoruz.

Küresel Sorumluluk İlkesi

Faaliyetlerimizi, başta anayasamız, insan hakları evrensel beyannamesi, Avrupa İnsan hakları sözleşmesi ve Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde dünya üzerindeki tüm insani sorun, risk ve krizlerin çözümü için çalışıyoruz.

Sosyal Adalet İlkesi

Dünya üzerindeki gelir dağılımının dengeli olmaması, kaynak sahipliğinin orantısızlığı dünya üzerindeki yoksulluk oranını giderek arttırmaktadır. Bizler, sosyal adalet ilkesi çerçevesinde faaliyetlerimizi yoksulluk oranını azaltmak ve refah seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştiriyoruz.